Kim jest radca prawny

Osobom spoza środowiska prawniczego trudno jest rozpoznać kto jest kim, jaki kolor żabotu przypisany jest danej specjalizacji i jak szerokie są kompetencje przedstawicieli konkretnej specjalizacji. O ile w przypadku sędziego czy prokuratora sprawa wydaje się oczywista, o tyle zakres usług, jakie może świadczyć radca prawny, nie jest powszechnie znany.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny jest przedstawicielem jednego z kilku zawodów prawniczych. Każdy magister prawa może ubiegać się o możliwość rozpoczęcia aplikacji radcowskiej. Każdy, kto pragnie zostać radcą prawnym, musi być przygotowany na naprawdę sporo nauki.

Aplikacja radcowska trwa trzy lata. W tym czasie aplikant pracuje w otoczeniu innych radców, poznając tym samym specyfikę zawodu. Po odbyciu trzyletniej aplikacji kandydat do tytułu radcy prawnego musi przystąpić do egzaminu zawodowego. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z wpisaniem aplikanta na listę radców prawnych. Od tego momentu radca może udzielać usługi zgodne ze specyfiką zawodu.

Czym zajmuje się radca prawny?

Zakres kompetencji radcy prawnego jest naprawdę szeroki i nie ogranicza się jedynie do udzielania profesjonalnych porad prawnych. Oczywiście główną ideą zawodu radcy prawnego, choć zdecydowanie niejedyną, jest udzielanie profesjonalnych porad prawnych.

Niemniej jednak udzielanie porad to nie jedyna czynność, której podejmują się radcowie prawni. Mają oni także odpowiednie kompetencje do tego, aby wydawać opinie umów czy przygotowywać projekty prawne.

Czy radca prawny może występować w sądzie jako obrońca?

Choć zdecydowana większość osób z obroną swoich interesów w sądzie kojarzy przedstawiciela specjalizacji adwokackiej, nie tylko adwokat może reprezentować swoich klientów na sądowej wokandzie.

Takimi samymi kompetencjami dysponują radcowie prawni. Jeśli szukamy prawnika, któremu powierzymy obronę swoich praw w sądzie, możemy go szukać zarówno w środowisku adwokackim, jak i radcowskim. Tak naprawdę te dwa zawodu mają ze więcej wspólnego niż jakiekolwiek inne prawnicze specjalizacje.

Adwokata od radcy można rozróżnić w sądzie w bardzo łatwy sposób – adwokat nosi togę z czerwonym żabotem. Z kolei kolorem żabotu radcy prawnego jest niebieski.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here