JPK WB - czy dotyczy też Twojej firmy

Prowadzenie firmy łączy się z ogromem dokumentów, które należy regularnie lub okresowo przygotowywać. Jednym z nich jest JPK WB. Co oznacza ten skrót?

JPK WB jest jedną ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, a dokładniej – zbiorem danych z wszystkich wyciągów bankowych. Ma to na celu porównanie przychodów przedsiębiorcy oraz jego kosztów prowadzenia działalności z kwotami, które wpływały lub były przelewane z rachunku bankowego przypisanego do firmy.

Co musi się znaleźć w JPK WB? W pliku JPK WB znajduje się zestawienie informacji o wszystkich transakcjach z rachunku bankowego i na ten rachunek, podmiotach, z którymi nastąpiła wymiana transakcyjna oraz stan sald konta.

Ministerstwo Finansów przedstawia strukturę pliku kontrolnego, wyróżniono w nim sekcje jakie powinny się znaleźć w takim dokumencie. Co ważne, zgodnie z art. 193a Ordynacji Podatkowej JPK WB składany jest na żądanie i nie ma możliwości skorygowania tego raportu.

Na kim spoczywa obowiązek wygenerowania i złożenia JPK WP? Duże firmy tworzą te dokumenty od 2016 roku, zaś małe i średnie – od lipca 2018. Obowiązek złożenia dokumentu spoczywa na podatniku, a sam plik generowany jest przez bank. Jeżeli bank zażąda opłaty za wydanie raportu, a podatnik posiada w przedsiębiorstwie narzędzia online do zarządzania rachunkiem bankowym podatnik może przygotować plik we własnym zakresie i tym samym uniknąć opłaty, która wynosi zazwyczaj od 20 do 50 złotych za pojedynczy raport JPK WB. W niektórych bankach można wykupić usługę masowego przekształcania wyciągów w pliki JPK (koszt ok. 100zł miesięcznie). W przypadku posiadania rachunku zagranicznego przedsiębiorca musi samodzielnie zadbać o wygenerowania dokumentu celem przedłożenia go organom.

Po co organy podatkowe stosują właśnie taką formę kontroli? Dzięki takiemu raportowi jak JPK WB możliwe jest szybkie wychwytywanie podejrzanych transakcji, a także weryfikacja deklarowanych przychodów oraz kosztów z rzeczywistymi obrotami na firmowym rachunku bankowym. Od lipca 2018 roku do tworzenia JPK WB zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here