Początki edukacji naszych dzieci

Wszyscy wiemy, że edukacja naszych dzieci jest niezwykle istotna dla ich późniejszych losów. Dlatego też do 18. roku życia jest ona w Polsce obowiązkowa. Co prawda po uzyskaniu specjalnej zgody, rodzic może nauczać dziecko samodzielnie w domu. Takie przypadki jednak nie są zbyt częste. Wydaje się, że nadal wątpliwa jest jakość takiego nauczania i późniejszy wpływ na na poziom wykształcenia dziecka. Tym samym większość dzieci zaczyna swoją edukację od przedszkola. Mówimy o edukacji, więc celowo pomijamy etap przebywania w żłobku, który jest raczej nastawiony wyłącznie na opiekę nad najmniejszymi dziećmi. Ciężko wskazać, w jakim wieku nasze pociechy rozpoczynają naukę przedszkolną. Nie mniej jednak minimalny wiek to 3 lata, a maksymalny 5 lat. Wszystko zależy od preferencji i możliwości rodziców. Bywają rodziny, gdzie ze względu na pracę rodzicieli dziecko posyłane jest do przedszkola najszybciej jak to możliwe. W inny przypadkach dość długo opiekę nad małym członkiem rodziny sprawują babcie lub wynajmowane opiekunki. Mimo wszystko większość dzieci i tak ostatecznie trafia do przedszkola. Po niedawnej zmianie przepisów dzieci do prawdziwej szkoły mogą zacząć uczęszczać już od 6. roku życia. Tutaj znowu decydującą rolę odgrywają rodzice, którzy mogą zostawić dziecko na kolejny rok w przedszkolu. A jak wygląda proces edukacji w tego typu placówkach? Jest to głównie nauka poprzez zabawę. Nasze pociechy mają do swojej dyspozycji na przykład rozwijające malowanki dla dzieci czy książeczki z prostymi zadaniami. Uczą się również pierwszych liter oraz prostych działań matematycznych. Do tego wszystkiego dochodzą zajęcia artystyczne. Mowa tutaj o muzyce, plastyce czy prostych zajęciach technicznych. Ten etap edukacji nastawiony jest na spokojne nauczanie młodych ludzi w połączeniu z dużą ilością czasu na zabawę. Etap szkoły podstawowej to już prawdziwe nauczanie. Pierwsze trzy lata to wprowadzenie do późniejszej nauki, które jest bardzo ważne. Dzieci uczą się wtedy wszystkich liter oraz nabywają umiejętność czytania i pisania. Na tym etapie poznają również podstawowy matematyki. Nauczyciele kładą również nacisk na poznanie wiedzy o środowisku i otaczającej nas przyrodzie. Kolejne 5 lat to coraz bardziej intensywne nauczanie. Do obowiązkowych przedmiotów stopniowo dochodzą nam: fizyka. chemia czy geografia. Nie są to łatwe przedmioty i na tym etapie sporo uczniów zaczyna miewać problemy. Z drugiej strony część z nich zaczyna wykazywać predyspozycje w kierunku niektórych z tych przedmiotów. Może to w przyszłości zadecydować o ich wykształceniu. Warto również dodać, że we wszystkich latach nauki w szkole podstawowej naszym pociechom towarzyszy obcowanie z językami obcymi. Obowiązkowo jest to język angielski, a w kolejnych latach zazwyczaj dochodzi jeszcze jeden języki (np. niemiecki lub hiszpański). Kolejny etap edukacji to już liceum, gdzie uczniowie mogą wybrać klasy o profilu podobnym do ich zainteresowań. Ma to już istotny wpływ na następy poziom edukacji jakim są studia wyższe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here